ทีม ดูแลภาวะข้อไหล่ติด ด้วย Mobile Application บนระบบโทรศัพท์มือถือ

ทีมงานที่มีศักยภาพพร้อมด้วยแนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้สร้างกิจการ อินทัชจะสนับสนุนทางการเงินแก่ทีมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับอินทัชสำหรับแนวคิดที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพในปัจจุบันเป็นโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมสื่อเทคโนโลยี (TMT) และธุรกิจดิจิทัลที่อาจสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับอินทัช

    ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะเริ่มก่อตั้งสตาร์ทอัพภายใต้การสนับสนุนโดยตรงของ INTOUCH x HUBBA พวกเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นฐานทางธุรกิจข้อมูลเครือข่ายและกระบวนการต่างๆของอินทัชที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการสร้างธุรกิจตรวจสอบโอกาสและเปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาดภายใน 6 - 12 เดือน

 

     การถือกำเนิดของเทคโนโลยี 5G มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตก้าวข้ามข้อ จำกัด และทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงการถ่ายโอนความรู้ข้อมูลและเทคโนโลยีอื่น ๆ ทำให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลสำหรับบริการด้านการดูแลสุขภาพ

      หากคุณมีแนวคิดที่ปลดปล่อยศักยภาพของเทคโนโลยี 5G เพื่อแก้ปัญหาปรับปรุงการดูแลสุขภาพและสร้างผลกระทบเชิงบวกเราขอเรียกร้องให้คุณขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกับเราให้กลายเป็นระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดในทุกมิติ

ระบุปัญหาโอกาสความต้องการของตลาดและเป้าหมาย จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลที่ได้มาเพื่อออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วพวกเขาจะพัฒนาต้นแบบโมเดลธุรกิจและรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำ (MVP) ที่พร้อมสำหรับการเปิดตัวสู่ตลาด

 

     กรมการแพทย์เปิดเผยว่า ภาวะข้อไหล่ติด หรือการเคลื่อนไหวข้อไหล่ลดลง พบประมาณร้อยละ 5 ของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ภาวะข้อไหล่ติดจะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 37 หลังผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมในสัปดาห์แรก เนื่องจากอาการปวดบริเวณแผล การดึงรั้งของแผลทำให้ผู้ป่วย ไม่ยอมเคลื่อนไหว หรือบริหารข้อไหล่ส่งผลให้เกิดภาวะข้อไหล่ติดในภายหลัง กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการหวีผมใส่เสื้อผ้า หรือการเอื้อมหยิบสิ่งของในที่สูง เป็นต้น หากไม่ได้รับการรักษาภาวะข้อไหล่ติดอย่างถูกวิธี อาจนำไปสู่ความพิการอย่างถาวร ส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้ป่วยรวมถึงค่าใช้จ่ายและเวลาที่สูญเสียไปกับการรักษา

 

 

มุ่งพัฒนาต่อยอด เข้าสู่ Mobile Application บนระบบโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของสังคมเมือง มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดปัญหาข้อไหล่ติด และขยายผลสู่ประชากรกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม กลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งศีรษะและลำคอ กลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดข้อไหล่ กลุ่มผู้ป่วยภาวะข้อไหล่ติด และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการพัฒนาเครื่องมือให้สามารถใช้งานได้ง่าย จะเป็นการช่วยลดจำนวนผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะข้อไหล่ติด ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพตนเองก่อนเกิดภาวะข้อไหล่ติดเรื้อรัง ที่ยากแก่การรักษา ลดจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการด้านสาธารณสุข ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และการเดินทางมารับบริการ

 

 

 

 

 

ทีม 2  โรงการ ตำรับยาแผนโบราณเื่สร้างภูมิคุ้มกัน

 1.  ื่อหน่วยงานโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000

 2ชื่อรงการ    (ไทย)     ตำรับยาแผนโบราณเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

                            (อังกฤษ)    Thai traditional medicine formation for immunomodulator

 3. วัตถุประสง์ขงโครงการ เพื่อพัฒนาช่องทางตลาด ตำรับยาแผนโบราณเบญจโลกวิเชียรในรูปแบบสารสกัดบรรจุแคปซูลที่ สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย เพื่อต้านทานเชื้อไวรัส        โควิด-19

 

 

 

 

 

 

          ด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาด Thai Shop Healthcare Cluster  ตั้งแต่จัดหาแพลตฟอร์ม เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ช่องทางตลาดสินค้าของ Thai Shop Healthcare Cluster  ตามแพลตฟอร์ม  เพื่อเป็นช่องทางดูแลลูกค้าและจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือตลาดสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ/สมาชิก/ผู้ประกอบการ/ลูกค้า/นักท่องเที่ยว

 

ดังนั้นจากความสำคัญของการนำเทคโนโลยี ในยุคที่ผู้บริโภคฉลาดและรู้ทันมากขึ้น ทุกธุรกิจจึงต้องเข้าใจกระบวนการซื้อของลูกค้าเสียก่อน จัดหาแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลแบบ  All-In-One ครอบคลุมทุกขั้นตอน ครบวงจรด้วยหลากหลายเครื่อง เชื่อมโยงไว้ในที่เดียว บริหารจัดการได้ง่าย ในงบประมาณที่คุ้มราคา REACH เข้าถึงเป้าหมายแบบตรงกลุ่ม ทำให้เกิด Awareness ความสนใจและการพิจารณา   CONVERT  เปลี่ยนให้กลายเป็นลูกค้า ทำให้เกิดการซื้อออนไลน์ การติดต่อธุรกิจหรือการจองบริการ RETAIN  รักษาลูกค้า

 

 

 

  1. แพลตฟอร์ม ช่องทางตลาดสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพของ Thai Shop Healthcare Cluster เข้าถึงกลุ่มลูกค้ารักสุขภาพ ทั้งไทยและต่างประเทศ 
  2. การตลาดสินค้าของ Thai Shop Healthcare Cluster เติบโต บนพื้นฐานการวิเคราะห์ data ในระบบแพลตฟอร์ม  Thai Shop Healthcare Cluster
  3. มีช่องทางจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือตลาดสินค้าทีมงาน/สมาชิก/ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย/ผู้ประกอบการ/ลูกค้า/นักท่องเที่ยว

 

1.  ตัวอย่างคลิป  5 ท่า ยืดกล้ามเนื้อ พิชิตออฟฟิศซินโดรม

     https://bit.ly/3uzVzzr

 

 

2.  ตัวอย่างคลิป 4 ท่าพิชิต Office syndrome

     https://bit.ly/3dRNf8c

 

 

3. ตัวอย่างคลิป แนะนำนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

     https://youtu.be/S_u2V9QEfLo

 

 

4. ตัวอย่างคลิป อยากไปทำงานนวดต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร

     https://youtu.be/i6zy0Ir54uk

 

5.  คลิป การใช้งานระบบ R-Web, R-Shop, R-widget และ Chatday

     https://help.readyplanet.com/17523299/readyplanet-marketing-platform

 

6.  คลิป R-Booking ระบบจองบริการบนเว็บไซต์ ให้ลูกค้าจองนัดหมายกับธุรกิจบริการต่าง ๆ

     https://help.readyplanet.com/17151211/r-booking