เรียน ทำงาน วิชาชีพ ออสเตรเลีย

เรียน ทำงาน วิชาชีพ ออสเตรเลีย

บทความนี้มีคำตอบ

1. BEAUTY & NATURAL THERAPY (ความงาม และ ธรรมชาติบำบัด)

หลักสูตรด้านความงามและธรรมชาติบำบัด เรียนรู้ทักษะการเป็นช่างเสริมสวย ช่างทำผม หรือนักธรรมชาติบำบัด แต่จะช่วยคุณในการขยายทักษะการสื่อสารและเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจที่จำเป็น เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติ เรียนรู้การประกอบอาชีพร้านเสริมสวย รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตร Beauty & Natural Therapy เป็นหลักสูตรที่ต้องใช้ทักษะ และความรู้เฉพาะทาง และคาดว่าจะเปิดรับสมัครงาน 29,000 ตำแหน่ง ในปี 2022 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate III in Massage Therapy
 • Certificate IV in Massage Therapy
 • Diploma of Remedial Massage
 • Certificate III in Barbering
 • Certificate III in Make-up
 • Certificate IV in Beauty Therapy
 • Diploma of Beauty Therapy
 • Certificate III in Hairdressing
 • Certificate IV in Hairdressing
 • Certificate III in Dental Technology

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

         Beauty Therapists

 สนใจ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ   https://shorturl.asia/GhCut

2. BUILDING & CONSTRUCTION (การก่อสร้าง)

หลักสูตรเกี่ยวกับการก่อสร้าง เรียนรู้วิธีการทำงานภายในสถานที่ก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย จัดระเบียบและวางแผนการดำเนินการก่อสร้าง ฝึกงานเข้ากับหลักสูตรและฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสาขาการก่อสร้าง และเป็นสายงานอาชีพที่สามารถต่อยอดในการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร PR ในออสเตรเลียได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate III in Bricklaying
 • Certificate III in Carpentry
 • Certificate III in Wall and Floor Tiling
 • Diploma of Building and Construction
 • Advanced Diploma of Building and Construction

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

           Electrician

 สนใจ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ  https://shorturl.asia/GhCut

3. BUSINESS (บริหารธุรกิจ)

หลักสูตรการบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นใจการเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ การบริหารธุรกิจ การตลาด สามารถศึกษาและทำความเข้าใจ กระบวนการธุรกิจทั้งหมดให้ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ รวมถึงเทคนิคการตลาด พัฒนาความรู้ในการทำงานของระบบและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพสายงานด้านธุรกิจ 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate III in Business
 • Certificate IV in Business
 • Diploma of Business
 • Diploma of International Business
 • Advanced Diploma of International Business

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

  สนใจ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ  https://shorturl.asia/GhCut

4. ENGINEERING (วิศวกรรม)

หลักสูตรด้านวิศวกรรม เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทักษะการปฏิบัติทั้งหมดทั้งด้านการคำนวณ การวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงการสื่อสาร และการแก้ปัญหาในการทำงาน หลังสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรในตำแหน่งวิศวกรด้านเทคนิค การปฏิบัติ หรือเรียนต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรได้เพื่อตำแหน่งหัวหน้างานด้านวิศวกร

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate III in Engineering Fabrication Trade
 • Certificate III in Engineering Mechanical Trade
 • Certificate III in Engineering – Technical
 • Certificate IV in Engineering
 • Diploma of Aircraft Maintenance Engineering
 • Diploma of Civil and Structural Engineering
 • Diploma of Engineering
 • Diploma Of Engineering Technology
 • Diploma of Electronics and Communications Engineering
 • Diploma of Medical Engineering
 • Diploma of Network Engineering
 • Diploma of Network and Software Engineering
 • Diploma of Software Engineering
 • Diploma of Telecommunications Engineering

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

สนใจ ติดต่อสอบถาม ได้ค่ะ  https://shorturl.asia/GhCut

5. FOOD & CULINARY ART (ศิลปะการทำอาหาร)

หลักสูตรเกี่ยวกับการทำอาหาร การใช้ศิลปะในการรังสรรค์อาหารให้ดูสวยงาม และน่ารับประทาน เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานในสายงานด้านเชฟ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในออสเตรเลียและทั่วโลก นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานเป็นเชฟในโรงแรม เชฟในงานอีเว้นท์ เชฟในเรือสำราญ เรียนรู้ตั้งแต่ทฤษฎี เคล็ดลับในการทำอาหาร และการเตรียมอาหาร ความปลอดภัยและสุขอาณามัยในครัว รวมถึงการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็นหลักสูตรที่สามารถต่อยอดเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร PR ในอนาคตได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate III in Commercial Cookery
 • Certificate IV in Commercial Cookery 
 • Certificate III in Patisserie

           Certificate IV in Patisserie

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

  สนใจ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ  https://shorturl.asia/GhCut

6. HOSPITALITY (การบริการ)

หลักสูตรการบริการ การโรงแรม เรียนรู้วิธีการจัดการ และการทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรมการโรงแรม อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด และมีความหลากหลายมากที่สุดทั่วโลก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของระบบการจองโรงแรม การใช้งบประมาณในการโฆษณา กลไกการแข่งขัน การลดราคา รวมถึงการบริหารพนักงานในโรงแรม พนักงานในภัตราคาร พัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่งงานผู้จัดการโรงแรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate III in Hospitality
 • Certificate IV in Hospitality
 • Diploma of Hospitality
 • Diploma of Event Management

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 สนใจ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ  https://shorturl.asia/GhCut

7. IT COMPUTING (เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์)

หลักสูตร IT Computing เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน และการแก้ปัญหาในโลกยุคปัจจุบัน ออกแบบ และสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อำนวยความสะดวกต่ออุตสาหกรรม การแพทย์ และอิเล็กทรอนิก เป็นหลักสูตรที่มีความต้องการอย่างมาก และมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากโลกยุคปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา และเป็นหลักสูตรที่สามารถต่อยอดเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร PR ในอนาคตได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate IV in Web-Based Technologies
 • Certificate IV in Computer Systems Technology
 • Certificate IV in Information Technology Networking
 • Diploma of Computing
 • Diploma of Website Development
 • Diploma of Digital Media Technologies
 • Diploma of Information and Communication Technology
 • Diploma of Information Technology Networking
 • Advanced Diploma of Information Technology

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

  สนใจ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ  https://shorturl.asia/GhCut

8. LEADERSHIP & MANAGEMENT (ความเป็นผู้นำและการจัดการ)

หลักสูตรความเป็นผู้นำ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การทำงานในตำแหน่งผู้นำอย่างมืออาชีพ ภายในบริษัทต่างๆ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การบริการลูกค้า การสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร การบริหารการเงิน และการพัฒนาด้านการตลาดโดยใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับธุรกิจเดิมให้ก้าวไปอีกขั้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate IV in Leadership and Management
 • Diploma of Leadership and Management
 • Advanced Diploma of Leadership and Management

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 สนใจ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ  https://shorturl.asia/GhCut

9. MARKETING & COMMUNICATION (การตลาดและการสื่อสาร)

หลักสูตรการตลาดและการสื่อสาร เรียนรู้การทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ศึกษากลยุทธ์ เปรียบเทียบคู่แข่ง การวิเคราะห์ และการนำหลักการตลาดไปใช้ในธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้อย่างมหาศาล หลักสูตรนี้จะต้องมีทุกหน่วยงาน ทุกธุรกิจ และทุกอุตสาหกรรม และมีความจำเป็นอย่างมากในตลาดแรงงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate IV in Marketing and Communication
 • Diploma of Marketing and Communication
 • Diploma of Social Media Marketing

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 สนใจ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ  https://shorturl.asia/GhCut

10. NURSING (พยาบาล)

หลักสูตรวิชาชีพพยาบาล เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในออสเตรเลีย และทุกประเทศทั่วโลก โดยผลสำรวจรายงานว่า 80% ได้รับการจ้างงานภายใน 3 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา โดย หลักสูตรวิชาชีพพยาบาลจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี และการปฏิบัติ รวมถึงการวิจัยที่จำเป็นในการเป็นพยาบาลที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีการฝึกงานระหว่างเทอม หรือบางสถาบันมีการฝึกงานในศูนย์บริการสุขภาพทุกเทอม เพื่อเรียนรู้การทำงานกับพยาบาลมืออาชีพ แพทย์ และผู้ป่วยจริง

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate III in Health Services Assistance (Assisting in Nursing Work in Acute Care)
 • Certificate IV in Preparation for Health and Nursing Studies
 • Certificate IV in Veterinary Nursing
 • Diploma of Nursing
 • Diploma in Health Science
 • Diploma of Veterinary Nursing

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 สนใจ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ  https://shorturl.asia/GhCut

11. SOCIAL SERVICES (การบริการทางสังคม)

หลักสูตรการบริการทางสังคม เรียนรู้ทักษะในการช่วยเหลือผู้คนในทุกช่วงของชีวิต เป็นหลักสูตรที่ทำงานในภาคสังคม เช่น เป็นนักจิตวิทยาบำบัด ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการ หลักสูตรนี้ เป็นที่ต้องการอย่างมากในออสเตรเลีย เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เปิดรับสมัครงานมากถึง 36,000 ตำแหน่งต่อปี เป็นหลักสูตรที่สามารถต่อยอดการทำงานแบบเต็มเวลา และมีโอกาสขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate III in Individual Support (Ageing)
 • Certificate III in Early Childhood Education and Care
 • Diploma of Early Childhood Education and Care
 • Diploma of Community Services

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 

 สนใจ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ  https://shorturl.asia/GhCut

12. SPORT & FITNESS (กีฬา และการออกกำลังกาย)

หลักสูตรเกี่ยวกับการกีฬา และการออกกำลังกาย เรียนรู้การออกกำลังกายที่ถูกต้อง การป้องกัน และการจัดการอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย รวมถึงกายวิภาค และสรีรวิทยา หลักสูตรนี้ สามารถทำงานในโรงยิมในฐานะผู้ฝึกสอนส่วนตัว หรือเป็นโค้ชนักกีฬาในสโมสรต่างๆ ทั้งในออสเตรเลีย และทั่วโลก

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate III in Fitness
 • Certificate III in Sports Turf Management
 • Certificate III in Sport and Recreation
 • Certificate III in Sport Coaching
 • Certificate IV in Fitness
 • Certificate IV in Sport Coaching
 • Certificate IV in Sport Development
 • Diploma in Sport and Fitness
 • Diploma of Sports Therapy Kinesiology
 • Diploma of Exercise and Sport Science
 • Diploma of Sport Development
 • Diploma of Sport and Recreation Management

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 สนใจ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ  https://shorturl.asia/GhCut

13. TRAVEL & TOURISM (การท่องเที่ยว)

หลักสูตรการท่องเที่ยว เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เรียนรู้เครื่องมือ กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ ครอบคลุมตั้งแต่การท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก รวมถึงกิจกรรมบันเทิงและสันทนาการ ได้รับทักษะในการเจรจาต่อรองโรงและ เที่ยวบิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนี้ หลักสูตรการท่องเที่ยว ยังครอบคลุมถึงการบริการบนเครื่องบิน เช่น Cabin Crew หรือ Flight Attendance ด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate III in Travel
 • Diploma of Travel and Tourism Management
 • Advanced Diploma of Travel and Tourism

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 สนใจ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ  https://shorturl.asia/GhCut

14. VISUAL ARTS (ทัศนศิลป์)

หลักสูตรศิลปะและการออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม 3D Ma, Maya เรียนรู้วิธีการสร้างกราฟิก และแอนิเมชั่น ที่ใช้ในภาพยนตร์ สื่อโฆษณา และงานอีเว้นท์ต่างๆ หลักสูตรนี้มีโอกาสในการทำงานมากมาย ทั้งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และบริษัทออกแบบต่างๆ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate IV in Design 
 • Diploma of Digital Media Technologies
 • Diploma of Graphic Design
 • Diploma of Digital Design

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

  สนใจ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ  https://shorturl.asia/GhCut

 

สนใจเรียน ทำงาน วิชาชีพ ออสเตรเลีย

ติดต่อ  ดร.ชิน จินตประยูร
E-mail :  aussieshin@gmail.com

Tel. 0863246514, 0811161144, 0875853366.
Line ID. shinicon

 

 

แสกน