เกี่ยวกับเรา

องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย ...

   1   ผู้เชี่ยวชาญด้านศึกษาต่อ

   2.  ผู้เชี่ยวชาญด้านศึกษาดูงาน  

   3.  ผู้เชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยว  

   4.  ผู้เชี่ยวชาญด้านนัดเจรจาธุรกิจ  

   5.  ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกค้าสัมพันธ์  

   6.  ผู้เชี่ยวชาญด้านShipping  

   7.  ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดต่างประเทศ  

   8.   ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานส่งออก

   9.  ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดออนไลน์

 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี ...... ได้ดำเนินการ ...

ปี ...... ได้ดำเนินการ ...

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...